Reakcja alkenów z wodą bromową i wodą chlorową – powstawanie halogenohydryn

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida