Realizacja motywu stabat mater dolorosa na przykładzie Lamentu świętokrzyskiego

Bibliografia:

  • Źródło: Jacopone da Todi, Stabat mater dolorosa, [w:] Zrozumieć średniowiecze: wypisy , konteksty i materiały literackie dla uczniów, studentów i nauczycieli, oprac. R. Mazurkiewicz, Tarnów 1994, s. 136–138. Cytat za: Jacopone da Todi, Stabat mater dolorosa, przeł. M. Białoszewski, „Tygodnik Powszechny” 1965, nr 15, s. 1.
  • Źródło: Ewangelia św. Jana (J 19,25), [w:] Biblia. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Warszawa 1996, s. 1164.
  • Źródło: Posłuchajcie, bracia miła, [w:] Zrozumieć średniowiecze: wypisy, konteksty i materiały literackie dla uczniów, studentów i nauczycieli, oprac. R. Mazurkiewicz, Tarnów 1994, s. 35–36.
  • Źródło: Jacopone da Todi, Stabat mater dolorosa, „Tygodnik Powszechny”, nr 1965/15, s. 1.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida