Realizm a nominalizm

Tekst: Wojciech Ostrowski 

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o. o. 

Bibliografia:

  • Ockham Wilhelm, Suma logiczna, tłum. T. Włodarczyk, Warszawa 1971.
  • Platon, Państwo, tłum. W. Witwicki.
  • Hume David, Traktat o naturze ludzkiej, t. I, tłum. Cz. Znamierowski.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida