Strona główna Realizm i fantastyka w balladzie romantycznej - Ballady i romanse Adama Mickiewicza, Król olch Johanna Wolfganga Goethego
Powrót

Realizm i fantastyka w balladzie romantycznej - Ballady i romanse Adama Mickiewicza, Król olch Johanna Wolfganga Goethego

Tekst: Halina Kubicka

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Johann Wolfgang Goethe, Król olch, [w:] Pieśni, tłum. W. Szymborska, Warszawa 1956, s. 20.