Reduta Ordona Adama Mickiewicza, czyli jak powstała legenda

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Język polski
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Adam Mickiewicz, Reduta Ordona
    Opowiadanie adiutanta
    , [w:] tegoż, Wiersze, Warszawa 1982, s. 302–305.
  • Źródło: Marcin Napiórkowski, W obronie Reduty Ordona. Historia i mit, „Rocznik Antropologii Historii” 2012, nr nr 1(2), s. 70–71.