Referendum ludowe z 1946 r. i wybory do Sejmu Ustawodawczego

Autor: Wiesław Zdziabek

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Notatka z posiedzenia 6-tki politycznej PPR i PPS z 21 X 1946 r., [w:] Źródła do dziejów Polski XIX i XX wieku. Lata 1945–1956, t. 5, wybór A. Koseski, J.R. Szaflik, R. Turkowski, Pułtusk 2003.
  • Instrukcja KC PPR-u z 15 września 1946 r. wystosowana do pierwszego sekretarza KW PPR-u w Katowicach, Łach S., Polskie Stronnictwo Ludowe w latach 1945-1947, Gdańsk 1995, str. 226-227.