Reformacja w Niemczech

Autor: Wiesław Zdziabek

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

,

Bibliografia:

  • Źródło: Postulaty powstańców chłopskich z 1525 r., [w:] Historia powszechna 1500–1648. Wybór tekstów źródłowych, oprac. S. Cynarski, Kraków 1981, s. 65–67.
  • Źródło: Zbigniew Wójcik, , [w:] Historia powszechna. Wiek XVI–XVII, Warszawa 2012, s. 191–192.
  • Źródło: Postulaty powstańców chłopskich z 1525 r., [w:] Historia powszechna 1500–1648. Wybór tekstów źródłowych, oprac. S. Cynarski, Kraków 1981, s. 65–67.
  • Źródło: Odezwa do górników w Mansfeld, [w:] Teksty źródłowe do nauki historii w szkole. Reformacja, t. 13, oprac. L. Szczucki, J. Tazbir, Warszawa 1960.
  • Źródło: List otwarty Marcina Lutra do książąt saskich z końca lipca 1524 roku, [w:] Historia powszechna XVI wieku. Teksty źródłowe, oprac. Z. Boras, M. Serwański, Poznań 1978, s. 74.
  • Źródło: , [w:] Z. Boras i M. Serwański, Historia powszechna XVI wieku. Teksty źródłowe, Poznań 1978, s. 79–81.
  • Źródło: Stanisław Grzybowski, , [w:] Wielka historia świata. Tom 6. Narodziny świata nowożytnego 1453-1605, Warszawa 2005, s. 437–438.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida