Reformy Michaiła Gorbaczowa

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Historia
Historia i teraźniejszość
Historia PP 2022
Udostępnij

Autor: Michał Sempołowicz

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

,

Bibliografia:

 • Źródło: A. Jach, Wpływ głasnosti na narodziny nowej kultury politycznej i społeczną aktywność obywateli ZSRR w drugiej połowie lat 80. XX w. Cytat za: Na wschód od linii Curzona : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Mieczysławowi Smoleniowi, red. R. Król-Mazur, M. Lubina, Kraków 2014, s. 51.
 • Źródło: A. Bartnicki, Michaił Gorbaczow – prezydent upadającego państwa. Cytat za: Miscellanae Historico-Iuridica 7, (2009), s. 196-197; 206 – 207.
 • Źródło: P. Kuspys, Wspólnota Niepodległych Państw – stan faktyczny i perspektywy. Cytat za: Biuletyn Opinie 10 (2009), s. 2.
 • Źródło: Jacek Kaczmarski, Czastuszki o Pierestrojce, 1987.
 • Źródło: Rudolf G. Pichoja, Historia władzy w Związku Radzieckim 1945–1991, tłum. M. Głuszkowski, P. Zemszał, Warszawa 2011, s. 460–461.
 • Źródło: Rudolf G. Pichoja, Historia władzy w Związku Radzieckim 1945–1991, tłum. M. Głuszkowski, P. Zemszał, Warszawa 2011, s. 456.
 • Źródło: Rudolf G. Pichoja, Historia władzy w Związku Radzieckim 1945–1991, tłum. M. Głuszkowski, P. Zemszał, Warszawa 2011, s. 455–456.
 • Źródło: Rudolf G. Pichoja, Historia władzy w Związku Radzieckim 1945–1991, tłum. M. Głuszkowski, P. Zemszał, Warszawa 2011, s. 462.
 • Źródło: Rudolf G. Pichoja, Historia władzy w Związku Radzieckim 1945–1991, tłum. M. Głuszkowski, P. Zemszał, Warszawa 2011, s. 474.
 • Źródło: Rudolf G. Pichoja, Historia władzy w Związku Radzieckim 1945–1991, tłum. M. Głuszkowski, P. Zemszał, Warszawa 2011, s. 453.
 • Źródło: Edward Czapiewski, Jakub Tyszkiewicz, Historia powszechna. Wiek XX, Warszawa 2010.