Strona główna Reguły wpływu społecznego i taktyki manipulacji
Powrót

Reguły wpływu społecznego i taktyki manipulacji

Liceum ogólnokształcące i technikum
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie 2022
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Bogdan Biela, Typy i mechanizmy manipulacji w mediach, „Studia Pastoralne” 2016, nr 12, s. 292.
  • Źródło: Waldemar Świętochowski, Emocjonalne metody manipulacji społecznej, „Acta Universitatis Lodziensis” 2000, nr 4, s. 4–5.
  • Źródło: Adam Horak, Eugenia Mandal, Taktyki manipulacji pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi w życiu codziennym i podczas terapii, „Psychiatria Polska” 2016, nr 50 (1), s. 66.
  • Źródło: Joanna Aksman, Wpływ, perswazja, propaganda, manipulacja – próba uporządkowania pojęć, [w:] Manipulacja pedagogiczno-społeczne aspekty, Kraków 2010, s. 17.
  • Źródło: Agata Cygankiewicz, Romuald Polczyk, Malwina Szpitalak, Uodparnianie na wpływ społeczny: wzmocniona autoafirmacja jako czynnik zmniejszający efektywność techniki „drzwi zatrzaśnięte przed nosem”, „Studia Psychologiczne” 2013, nr 4, t. 51, s. 15–16.
  • Źródło: Maja Antosik, Człowiek współczesny w obliczu manipulacji, dostępny w internecie: cejsh.icm.edu.pl [dostęp 19.02.2021 r.].
  • Źródło: Robert Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańsk 1994, s. 50.
  • Źródło: Ryszard Nawrat, Manipulacja społeczna — przegląd technik i wybranych wyników badań, s. 125.