Relacje damsko-męskie w Szewcach

Bibliografia:

  • Witkiewicz Stanisław Ignacy, Szewcy, [w:] Dramaty, wybór Konstanty Puzyna, Warszawa 1983.
  • Witkiewicz Stanisław Ignacy, Szewcy, [w:] Dramaty, oprac. Konstanty Puzyna, Warszawa 1983.
  • Witkiewicz Stanisław Ignacy, Szewcy, [w:] Dramaty, oprac. Konstanty Puzyna, Warszawa 1983.
  • Witkiewicz Stanisław Ignacy, Narkotyki. Niemyte dusze, oprac. Anna Micińska, Warszawa 1993.
  • Witkiewicz Stanisław Ignacy, Nienasycenie, oprac. Janusz Degler, Lech Sokół, Warszawa 1996.
  • Witkiewicz Stanisław Ignacy, 622 upadki Bunga, czyli Demoniczna kobieta, oprac. Janusz Degler, Anna Micińska, Warszawa 2015.