Relacje między Północą a Południem

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • PAP, W ciągu 15 lat na świecie może przybyć 1 mld mieszkańców slumsów, 15.05.2015 r., dostępny w internecie: newsweek.pl [dostęp 19.07.2020 r.].
  • Czy Globalne Południe różni się od Globalnej Północy tylko poziomem rozwoju materialnego?, dostępny w internecie: globalna.edu.pl [dostęp 19.07.2020 r.].
  • Gospodarka Nepalu, dostępny w internecie: travelplanet.pl [dostęp 19.07.2020 r.].
  • Cel 10: Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami, dostępny w internecie: un.org.pl [dostęp 19.07.2020 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida