Religijność w Polsce

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Paweł Szuppe, Sekty zagrożeniem dla młodzieży, 20.07.2015 r., dostępny w internecie: franciszkanska3.pl [dostęp 31.07.2020 r.].
  • Źródło: Stephen Hawking, Krótkie odpowiedzi na wielkie pytania, tłum. Marek Krośniak, Poznań 2018, s. 51.
  • Źródło: Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 31.07.2020 r.].
  • Źródło: Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r., dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 31.07.2020 r.].
  • Źródło: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., dostępny w internecie: sejm.gov.pl [dostęp 31.07.2020 r.].
  • Źródło: Oprac. własne.