Repatrianci na Ziemiach Odzyskanych – przymusowe przesiedlania

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

 • Źródło: Marta Hold–Łukasik, Oswajanie przestrzeni w narracjach przesiedleńców ze Wschodu na przykładzie mieszkańców Siemianówki koło Lwowa, s. 64.
 • Źródło: Gregor Thum, Obce miasto – Wrocław 1945 i potem, Wrocław 2008, s. 214.
 • Źródło: Marta Hold-Łukasik, Oswajanie przestrzeni w narracjach przesiedleńców ze Wschodu na przykładzie mieszkańców Siemianówki koło Lwowa, s. 68.
 • Źródło: Elżbieta Berendt, Powojenny kształt dolnośląskiej tradycji ludowej, Wrocław 2002, s. 11–15.
 • Źródło: Wiktoria Blacharska, Co kryły walizki repatriantów?, Poznań 2000, s. 11–15.
 • Źródło: Paweł Czajkowski, Pamięć i zapominanie w społecznościach lokalnych na przykładzie stosunku do miejsc pamięci w Dzierżoniowie i Raciborzu, „Rocznik Ziem Zachodnich” 2017, s. 507.
 • Źródło: Jakub Isański, Pamiętnik Heleny Wróblewskiej, mieszkanki Ziem Zachodnich, „Rocznik Ziem Zachodnich” 2017, nr 1, s. 575.
 • Źródło: Paweł Czajkowski, Pamięć i zapominanie w społecznościach lokalnych na przykładzie stosunku do miejsc pamięci w Dzierżoniowie i Raciborzu, „Rocznik Ziem Zachodnich”, s. 507.
 • Źródło: Oswajanie przestrzeni w narracjach przesiedleńców ze Wschodu na przykładzie mieszkańców Siemianówki koło Lwowa, [w:] Marta Hold-Łukasik, Miejskie opowieści. Edukacyjne narracje przestrzeni, red. Kamila Kamińska, Wrocław 2010, s. 60.
 • Źródło: Ryszard Tomkiewicz, Władysław Dudziak, wspomnienia z lat 1945–1948, „Rocznik Ziem Zachodnich”, nr 2/2018, dostępny w internecie: rocznikziemzachodnich.pl [dostęp 1.04.2020 r.].
 • Źródło: Marek Czapliński, Komentarz historyczny, [w:] Krystyna Tyszkowska, Skąd my tu?, Wrocław 2008, s. 13.
 • Źródło: Bolesław Bednarski, Oswajanie przestrzeni w narracjach przesiedleńców ze Wschodu, s. 13.
 • .