Represje oraz likwidacja odrębności Królestwa Polskiego

Autor: Karolina Leśniak

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Historia 2. Czasy nowożytne w tekstach źródłowych. Zakres podstawowy i rozszerzony, oprac. K. Dumanowska, J. Dumanowski, Gdynia 2003.
  • Źródło: Jerzy Zdrada, Historia Polski 1795–1914, Warszawa 2007, s. 297.
  • Źródło: , [w:] Krzysztof Kęciek, Artykuł HANNIBAL ZWYCIĘSKI. MASAKRA NA BRZEGACH TRAZYMENU, Mówią Wieki.
  • Źródło: , [w:] Piotr Radziejewski, Artykuł Bitwa pod Zamą, dostępny online [w:] historykon.pl.
  • Źródło: Thomas R. Martin, Rzym. Od Romulusa do Justyniana, Poznań 2014, s. 118–119.
  • Źródło: Wikipedia.org.
  • Źródło: , [w:] Artykuł Hannibal kontra Scypion Afrykański, Rzeczpospolita.pl.
  • Źródło: Początki Rzymu i przemiany świata klasycznego, [w:] Historia Powszechna. Konsolidacja hellenizmu, t. 4, red. Luca Serafini, Kraków 2007, s. 417.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida