Republika Francuska i wojna w jej obronie

Tekst: Michał Kopczyński, Maciej Przybyliński

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o. Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR

Bibliografia:

  • Źródło: Dekret z dnia 20 stycznia 1793 r. skazujący Ludwika XVI na karę śmierci. Cytat za: Wiek XVI-XVIII w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów, opracowali M Sobańska-Bondaruk, S. B. Lenard, Warszawa 1999, str. 500.
  • Źródło: Przemówienie Robespierre’a podczas procesu Ludwika XVI. Cytat za: Za:Teksty źródłowe do nauki historii w szkole, nr 25: Rewolucja francuska 1789-1794, opracował Otton Beiersdorf, Warszawa 1960, str. 47-48.