Rewolucja. Nie‑Boska komedia Zygmunta Krasińskiego

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Język polski
Udostępnij

Tekst: Krzysztof Biedrzycki, Ewa Jaskółowa, Ewa Nowak, Olga Taranek-Wolańska

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Źródło: Zygmunt Krasiński, Nie-Boska komedia, 1989, s. 118–128.
  • Źródło: Zygmunt Krasiński, Część czwarta (fragment), [w:] tegoż, Nie-Boska komedia, Wrocław 1989, s. 150–152.
  • Źródło: Maria Janion, Krasińskiego wizja rewolucji, [w:] tejże, Gorączka romantyczna.
  • Źródło: Zygmunt Krasiński, Nie-Boska komedia.