Strona główna Rewolucja w Niderlandach
Powrót

Rewolucja w Niderlandach

Autor: Wiesław Zdziabek

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

,

Bibliografia:

  • Źródło: Fragment deklaracji ogłaszającej detronizację króla hiszpańskiego na terenie Zjednoczonych Prowincji.
  • Źródło: Teksty źródłowe do nauki historii w szkole. Pierwsze rewolucje burżuazyjne w Europie, t. 16, oprac. Z. Libiszowska, s. 3–5.
  • Źródło: Stanisław Cynarski, Historia powszechna 1500–1648. Wybór tekstów źródłowych, oprac. S. Cynarski, Kraków 1981, s. 139–140.