Rodzaje koalicji partyjnych

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie 2022
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Marek Chmaj, Wojciech Sokół, Mała encyklopedia wiedzy politycznej, Toruń 1998, s. 7–29.
  • Źródło: Arkadiusz Lewandowski, Akcja wyborcza Solidarność. Centroprawica w poszukiwaniu modelu współpracy, dostępny w internecie: depot.ceon.pl [dostęp 27.11.2020 r.].
  • Źródło: Walenty Baluk, Wybory parlamentarne i przetargi koalicyjne na Ukrainie w 2014 roku, dostępny w internecie: journals.umcs.pl [dostęp 27.11.2020 r.].
  • Źródło: Fakty. Bundestag w skrócie, 2020 r., dostępny w internecie: btg-bestellservice.de [dostęp 17.03.2021 r.].
  • Źródło: Ziemowit Jacek Pietraś, Decydowanie polityczne, Warszawa-Kraków 1998, s. 197.
  • Źródło: Andrew Heywood, Politologia, Warszawa 2006, s. 326.
  • Źródło: Alexander Rapoport, 1970, s. 52.