Rodzaje władzy

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Kiedy sąd ustanawia opiekuna?, dostępny w internecie: e‑prawnik.pl [dostęp 22.04.2020 r.].
  • Źródło: św. Tomasz z Akwinu, O władzy, dostępny w internecie: it.dominikanie.pl.
  • Źródło: Leszek Kołakowski, O władzy, dostępny w internecie: humanizm.net.pl [dostęp 22.04.2020 r.].
  • Źródło: (…), dostępny w internecie: pl.wikipedia.org [dostęp 12.05.2020 r.].
  • Źródło: Anna Kumala, dostępny w internecie: tekstowo.pl.
  • Źródło: Lew Tołstoj, dostępny w internecie: zamyslenie.pl.