Rola artysty według Kazimierza Przerwy‑Tetmajera i Andrzeja Bursy

Tekst: Danuta Górniak

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Źródło: Stanisław Przybyszewski, Confiteor, [w:] Programy i dyskusje literackie okresu Młodej Polski, oprac. M. Podraza-Kwiatkowska, Wrocław 2000, s. 218–225.
  • Źródło: Andrzej Bursa, Ja chciałbym być poetą, [w:] tegoż.
  • Źródło: Urszula Kozakowska-Zaucha, dostępny w internecie: https://zbiory.mnk.pl/.
  • Źródło: Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Evviva l’arte!, [w:] tegoż, Wybór poezji, Wrocław 1991, s. 56–57.
  • Źródło: Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Evviva l’arte.
  • Źródło: Andrzej Bursa, Ja chciałbym być poetą.