Rola kultury masowej i sportu we współczesnym świecie

Autor: Zespół autorski Contentplus.pl

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: G. Grześkowiak, J. Mikitin, Powstania śląskie 1919–1920–1921, Warszawa 2013.
  • Źródło: Górny Śląsk będzie w Polsce, [w:] Julian Adolf Święcicki, „Dla Górnego Śląska”, tygodnik Komitetu Zjednoczenia Górnego Śląska z Rzeczpospolitą Polską 1921, R. 1, nr 1.
  • Źródło: Wspomnienia żołnierza niemieckiego, [w:] Źródła do dziejów powstań śląskich, t. 3, cz. 1: styczeń–maj 1921, oprac. J. Przewłocki, W. Zieliński, Wrocław 1974.
  • Źródło: Fragment artykułu „Po plebiscycie”, zamieszczonego 23 marca 1921 r. w tygodniku Polskiej Partii Socjalistycznej [PPS] „Robotnik”, charakteryzujący zaangażowanie socjalistów w akcję plebiscytową na Górnym Śląsku, [w:] J. Przewłocki, W. Zieliński,, Źródła do dziejów powstań śląskich, t. 3, cz.1, Wrocław 1974, s. 24.
  • Źródło: Fragment odezwy Wojciecha Korfantego do ludności Górnego Śląska, 22 marca 1921 r., Bytom, [w:] Źródła do dziejów powstań śląskich, t. 3, cz. 1: styczeń–maj 1921, oprac. J. Przewłocki, W. Zieliński, Wrocław 1974, s. 239–240.
  • Źródło: 7 stycznia 1921, Bytom, Raport polityczny Wojciecha Korfantego, polskiego komisarza plebiscytowego na Górnym Śląsku do ministra spraw zagranicznych ks. E. Sapiehy, [w:] J. Przewłocki, W. Zieliński, Źródła do dziejów powstań śląskich, t. 3, cz. 1: styczeń–maj 1921, Wrocław 1974, s. 25.
  • Źródło: Powstania śląskie i plebiscyt w dokumentach i pamiętnikach. Wybór tekstów, oprac. F. Hawranek, Opole 1980.
  • Źródło: Maciej Mielżyński, Wspomnienia i przyczynki do historii III powstania górnośląskiego, Mikołów 1931.
  • Źródło: Regulamin plebiscytu, dostępny w internecie: http://edus.ibrbs.pl.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida