Romantyczna wizja rzeczywistości na podstawie fragmentu ballady Świteź Adama Mickiewicza

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Język polski
Udostępnij

Tekst: Zbigniew Zając, zespół redakcyjny

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl

Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Szkolnym PWN

Bibliografia:

  • Źródło: Urszula Sokólska, Język opisów natury w „Balladach i romansach” Adama Mickiewicza, „Białostockie Archiwum Językowe” 2006, nr 1, s. 122.
  • Źródło: Urszula Sokólska, Język opisów natury w „Balladach i romansach” Adama Mickiewicza, „Białostockie Archiwum Językowe” 2006, nr 1, s. 115.
  • Źródło: Urszula Sokólska, Język opisów natury w „Balladach i romansach” Adama Mickiewicza, „Białostockie Archiwum Językowe” 2006, nr 1, s. 114–115.
  • Źródło: Urszula Sokólska, Język opisów natury w „Balladach i romansach” Adama Mickiewicza, „Białostockie Archiwum Językowe” 2006, nr 1, s. 113–114.
  • Źródło: Anna Nasiłowska, Nowa historia literatury polskiej, Warszawa 2019, s. 182–183.
  • Źródło: Adam Mickiewicz, Świteź, [w:] tegoż, Poezje, t. 1, Kraków 1922.
  • Źródło: Adam Mickiewicz, Świteź.