Romantyzm – powtórzenie wiadomości cz. 2

Tekst: Anna Surowiec, Marta Tomczyk-Maryon, Krystyna Zabawa

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Szkolnym PWN

Bibliografia:

  • Źródło: George Gordon Byron, Giaur, tłum. Adam Mickiewicz.
  • Źródło: Alina Witkowska, Romantyzm, Warszawa 2016.