Rota Marii Konopnickiej – utwór okolicznościowy czy uniwersalny?

Tekst: Fryderyk Nguyen

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Maria Konopnicka, O Wrześni, [w:] Wybór poezji, red. K. Śmietanka, M. Olifirowicz, Sycyna 2001, s. 74.
  • Źródło: Maria Konopnicka, Rota, [w:] Poezja drugiej połowy XIX wieku (pozytywizm – Młoda Polska). Antologia, wybór i oprac. J. Bajda, Wrocław 2007, s. 167.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida