Rozkład wyrażeń algebraicznych na czynniki – wykorzystanie wzorów skróconego mnożenia