Rozmieszczenie obszarów sejsmicznych, asejsmicznych i pensejsmicznych na Ziemi

Tekst: Paulina Rosiak

Scenariusz lekcji: Ewa Malinowska

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.