Rozprawa o metodzie – praca z tekstem

Autor:
tekst: Wojciech Ostrowski, opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Descartes Rene, Rozprawa o metodzie, tłum. W. Wojciechowska, Warszawa 1981.
  • Nietzsche Friedrich, Teoriopoznawcze wprowadzenie o prawdzie i kłamstwie w sensie pozamoralnym, Teksty, 3/51, tłum. K. Wolicki.
  • Descartes Rene, Medytacje o pierwszej filozofii, tłum. M. Ajdukiewiczowa.
  • Descartes Rene, Rozprawa o metodzie, tłum. W. Wojciechowska, Warszawa 1981.