Rozwój piśmiennictwa i czytelnictwa

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Historia
Historia 2022
Udostępnij

Autor:Zespół autorski Contentplus.pl

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

,

Bibliografia:

 • Źródło: List dziewczyny do chłopca według rękopisu z 1426 – 1429 r. Cytat za: K. Janicki, Pierwszy list miłosny w dziejach Polski napisany przez kobietę. Chcielibyście usłyszeć takie komplementy?, dostępny w internecie: wielkahistoria.pl.
 • Źródło: Założenie miejskiej szkoły parafialnej we Wrocławiu według pisma legata papieskiego z roku 1267, [w:] Teksty źródłowe do historii, red. K. Maleczyński, J. Reiter, Wrocław 1951, s. 25–26.
 • Źródło: Ustawodawstwo szkolne wczesnośredniowiecznych soborów powszechnych i wybranych synodów. Zarys problemu. Ars Educandi. Źródła, [w:] K. Ratajczak, Studia z dziejów wychowania i kształcenia od średniowiecza do XIX wieku, t. 1, red. J. Gwioździk, Mysłowice 2009, s. 18.
 • Źródło: P. Mazur, Zarys historii szkoły, Kielce-Myślenice 2012, s. 33–34.
 • Źródło: Pierwszy polski list miłosny, dostępny w internecie: edusens.pl.
 • Źródło: Lodovico Guicciardini, Opis Niderlandów, Antwerpia 1568, [w:] Teksty źródłowe do nauki historii w szkole. Odrodzenie, t. 14, oprac. L. Szczucki, J. Tazbir, Warszawa 1960, s. 3.
 • Źródło: Historia powszechna 1500–1648. Wybór tekstów źródłowych, oprac. S. Cynarski, Kraków 1981, s. 20.
 • Źródło: Afryka w gospodarce światowej XVI–XVII wieku, [w:] Bronisław Nowak, Europa i świat w początkach epoki nowożytnej, t. 1, red. A. Mączak, Warszawa 1991, s. 321.
 • Źródło: Wiek XVI–XVIII w źródłach, oprac. S.B. Lenard, M. Sobańska-Bondaruk, Warszawa 1999, s. 73.
 • Źródło: Uwagi Filipa Sassetti o handlu lewantyńskim (1577), [w:] Historia powszechna 1500–1648. Wybór tekstów źródłowych, oprac. S. Cynarski, Kraków 1981, s. 26.
 • Źródło: List agenta Fuggerów z Amsterdamu z 24 lipca 1599 roku o handlu holenderskim z Indiami, [w:] Stanisław Cynarski, Historia powszechna 1500-1648. Wybór źródeł, Kraków 1981, s. 26.