Rywalizacja w kosmosie

Tekst: Maciej Przybyliński, Lech Moryksiewicz

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o. Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR

Bibliografia:

  • Cytat za: Jamie Doran, Piers Bizony, Jurij Gagarin – radziecki idol kultury masowej, „Mówią Wieki” 7/2006.
  • Źródło: Kronika techniki, oprac. J. Kisilowski, M.B. Michalik, Warszawa 1992, s. 517.
  • Źródło: John F. Kennedy, O narodowym programie kosmicznym, [w:] Wielkie mowy historii. Od Kennedy'ego do Ratzingera, t. 4, oprac. T. Zawadzki, Warszawa 2006, s. 34–35.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida