Rządy szlacheckie

Autor: Karolina Stojek-Sawicka

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Władysław Konopczyński, Chronologia sejmów polskich 1493–1793, Kraków 1948, s. 132–133.
  • Źródło: Juliusz Bardach, Początki sejmu, [w:] Historia sejmu polskiego, Od schyłku szlacheckiej Rzeczypospolitej, t. 1, red. J. Michalski, Warszawa 1984, s. 62–63.
  • Źródło: Juliusz Bardach, Fragment statutów nieszawskich (1454), [w:] Historia sejmu polskiego, Do schyłku szlacheckiej Rzeczypospolitej, t. 1, red. J. Michalski, Warszawa 1984, s. 32.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida