Sąd Najwyższy

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Paweł Wrześniewski, Komentarz do art. 3989 Kpc (przedsąd i przyjęcie skargi do rozpoznania), 20.02.2017 r., dostępny w internecie: pwrz.pl [dostęp 29.11.2021 r.].
  • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 29.11.2021 r.].
  • Emilia Świętochowska, Przedsąd w Sądzie Najwyższym zostaje, 6.11.2018 r., dostępny w internecie: prawo.gazetaprawna.pl [dostęp 29.11.2021 r.].
  • Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki uchwalona 17.09.1787, tłum. Andrzej Pułło, dostępny w internecie: libr.sejm.gov.pl [dostęp 29.11.2021 r.].
  • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 11.08.2020 r.].
  • Oprac. własne.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida