Sądy powszechne, administracyjne i wojskowe

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Historia i teraźniejszość
Udostępnij

Materiał powstał we współpracy z PWN Wydawnictwem Szkolnym.

Tekst: Agata Kunicka-Goldfinger, Witold Kunicki-Goldfinger, Maciej Podbielkowski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Sądownictwo, dostępny w internecie: sieradz.so.gov.pl [dostęp 11.05.2020 r.].
  • Źródło: Joanna Lis, Młynarz z Sanssouci, 24.01.2018 r., dostępny w internecie: prawo.pl [dostęp 16.06.2020 r.].
  • Źródło: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., dostępny w internecie: sejm.gov.pl [dostęp 28.02.2020 r.].
  • Źródło: CBOS, Co Polacy wiedzą o ławnikach, „Komunikat z badań” 2004 r., dostępny w internecie: cbos.pl [dostęp 16.06.2020 r.].
  • Źródło: Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 16.06.2020 r.].
  • Źródło: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o ustroju sądów wojskowych, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 11.05.2020 r.].