Skutki podbojów rzymskich. Niewolnictwo

Autor: Bartosz Krzymiński

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Cytat za: Biblia Tysiąclecia, Nowy Testament, Ga 3, 26–28; dostęp: biblia.deon.pl [10.05.2022].
  • Źródło: Juwenalis, Satyry, [w:] K. Christ, Historia Cesarstwa Rzymskiego. Od Augusta do Konstantyna, tłum. A. Gierlińska, Poznań–Gniezno 2016, s. 475.
  • Źródło: Benedetto Bravo, Ewa Wipszycka, Aleksander Wolicki, Marek Węcowski, Historia starożytnych Greków, t. 2, Okres klasyczny, Warszawa 2009, s. 671.
  • Źródło: Plaut, Amfitrion, Akt 1, Scena 1, w. 695–700.
  • Źródło: cyt. za: Starożytność. Teksty źródłowe. Tematy lekcji do historii w szkole średniej, oprac. G. Chomicki, S. Sprawski, Kraków 1999, s. 223–224.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida