Strona główna Słownik filozoficzny: papiestwo
Powrót

Słownik filozoficzny: papiestwo

Tekst: Jacek Surzyn

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z PWN Wydawnictwem Szkolnym.

Bibliografia:

  • Dictatus Papae z 1075 r., [w:] Semkowicz Władysław, Walka Cesarstwa z Papiestwem. Teksty źródłowe do nauki historii w szkole średniej, w świetle źródeł, Kraków 1924.
  • Dekret synodu laterańskiego z 1059 r. o wyborze papieża.
  • Garbacik Józef, Pieracka Krystyna, Teksty źródłowe do nauki historii powszechnej wieków średnich, Kraków 1951.
  • Garbacik Józef, Pieracki Kazimierz, Teksty źródłowe do nauki historii powszechnej wieków średnich, Kraków 1951.