Słownik filozoficzny: poglądy Heraklita z Efezu

Tekst: Tomasz Tomasik

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z PWN Wydawnictwem Szkolnym.

Definicje słownikowe powstały we współpracy z Wydawnictwem Naukowym PWN.

Bibliografia:

  • Źródło: Heraklit, Zdania. Heraklit z Efezu, tłum. A. Czerniawski, Gdańsk 2005.
  • Źródło: Heraklit, O naturze, [w:] tegoż, Heraklit w świetle najnowszych badań, tłum. M. Wesoły.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida