„Śmiercionośna” frazeologia: wyrażenia, zwroty i frazy związane ze śmiercią

Tekst: Martyna Buliżańska

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Anna Jasik, Tabuizowanie tematu śmierci i realiów z nią związanych w różnych kręgach środowiskowych Opolszczyzny, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Język a kultura” 2009, nr 3151, t. 21, s. 178–179.
  • Źródło: Dominik Fórmanowicz, Wstyd, Esensja.
  • Źródło: Michaił Lermontow, Anioł śmierci.
  • Źródło: Edward Stachura, Cała jaskrawość.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida