Śniąc sny, których śmiertelnik żaden nie śmiał śnić. Twórczość Edgara Allana Poego

Tekst: Halina Kubicka

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

 • Źródło: Edward Kaspersky, Edgar Allan Poe. Tożsamość i konteksty. Wprowadzenie do lektury, „Tekstualia” 2009, t. 1, s. 26–27.
 • Źródło: Edward Kaspersky, Gotycyzm i śmiech. Groza, groteska i parodia u E.A. Poego, [w:] Prace Filologiczne, t. XI, 2010, s. 196–197.
 • Źródło: Edgar Allan Poe, Filozofia kompozycji, [w:] "Przegląd Humanistyczny", t. 5, tłum. M. Żurowski, 1972, s. 35–40.
 • Źródło: Włodzimierz Bolecki, Język jako świat przedstawiony. O wierszach Stanisława Barańczaka, „Pamiętnik Literacki” 1985, nr 2, s. 155–157.
 • Źródło: Stanisław Barańczak, Spójrzmy prawdzie w oczy, [w:] Stanisław Barańczak, Wybór wierszy i przekładów, Warszawa 1997, s. 70.
 • Źródło: Stanisław Barańczak, Określona epoka, [w:] tegoż, Wybór wierszy i przekładów, Warszawa 1997, s. 140.
 • Źródło: Stanisław Barańczak, Garden party, [w:] Stanisław Barańczak, Wybór wierszy i przekładów, Warszawa 1997, s. 256.
 • Źródło: Stanisław Barańczak, Protokół, [w:] Stanisław Barańczak, Wybór wierszy i przekładów, Warszawa 1997, s. 68.
 • Źródło: Anna Wojciechowska, Uwarunkowania zewnętrzne a realizacja wzorca gatunkowego protokołu, „Język a Kultura” 2012, t. 23, s. 121–122.
 • Źródło: Edgar Allan Poe, Portret owalny, [w:] Opowieści niesamowite, tłum. B. Leśmian, Madryt 1999, s. 73–78.
 • Źródło: Maria Janion, Żyjąc, tracimy życie. Niepokojące tematy egzystencjalne, Warszawa 2001, s. 218–219.