Specyfika spółdzielczości i rodzaje spółdzielni

Szkoła ponadpodstawowa
Wiedza o społeczeństwie
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Hymn spółdzielców, dostępny w internecie: bibliotekapiosenki.pl [dostęp 20.09.2019 r.].
  • Wolski Jan, Wyzwolenie. Wybór pism spółdzielczych z lat 1923–1956, Łódź 2015.
  • Abramowski Edward, Braterstwo, solidarność, współdziałanie. Pisma spółdzielcze i stowarzyszeniowe, oprac. Remigiusz Okraska, Łódź-Sopot-Warszawa 2009.
  • Stanisław Thugutt, Spółdzielczość. Zarys ideologii, 1937 r., dostępny w internecie: kooperatyzm.pl [dostęp 26.06.2020 r.].
  • Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 7.08.2020 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida