Śpiewak nadniemieńskiej Laury. Obraz miłości idealnej w Sonetach odeskich Adama Mickiewicza

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Język polski
Udostępnij

Tekst: Halina Kubicka

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Adam Mickiewicz, Ranek i wieczór, [w:] tegoż, Sonety i inne wiersze z czasów odeskich, Warszawa 1905, s. 23.
  • Źródło: Adam Mickiewicz, Do Laury, [w:] tegoż, Sonety i inne wiersze z czasów odeskich, Warszawa 1905, s. 20–21.
  • Źródło: Czesław Zgorzelski, O sonetach odeskich, [w:] tegoż, O sztuce poetyckiej Mickiewicza, Próby zbliżeń i uogólnień, Warszawa 1976, s. 237.
  • Źródło: Jerzy Weinberg, Petrarkizm Mickiewicza, [w:] Petrarka a jedność kultury europejskiej, red. M. Febbo, P. Salwa, Warszawa 2005, s. 510.