Społeczne i ekonomiczne skutki ubytku naturalnego ludności w krajach o różnym poziomie rozwoju gospodarczego

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida