Sposób kreacji podmiotu lirycznego i sytuacja liryczna w pieśniach Horacego

Tekst: Dariusz Dybek

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Horacy, Oda II 19 [Bacchum in remotis carmina rupibus], [w:] tegoż, Wybór poezji, oprac. Jerzy Krókowski, tłum. Julian Tuwim, Wrocław 1971, s. 85–87.
  • Źródło: Horacy, Oda II 19 [Bacchum in remotis carmina rupibus], [w:] Wybór poezji, oprac. J. Krókowski, tłum. J. Tuwim, 1971 Wrocław, s. 85–87.
  • Źródło: Horacy, Oda II 12 [Nolis longa ferae bella Numantiae], [w:] Wybór poezji, oprac. J. Krókowski, tłum. L. Siemieński, Wrocław 1971, s. 72–74.
  • Źródło: Horacy, Oda I 27 [Natis in usum laetitiae scyphis], [w:] Wybór pieśni, oprac. J. Krókowski, tłum. I. Wieniewska, Wrocław 1971, s. 41–42.
  • Źródło: Horacy, Oda I 36 [Et ture et fidybus iuvat], [w:] tegoż, Wybór pieśni, oprac. Jerzy Krókowski, tłum. Ignacy Wieniewski, Wrocław 1971, s. 53–54.
  • Źródło: Horacy, Oda I 27 [Natis in usum laetitiae scyphis], [w:] tegoż, Wybór pieśni, oprac. Jerzy Krókowski, tłum. Ignacy Wieniewski, Wrocław 1971, s. 41–42.
  • Źródło: Horacy, Oda II 12 [Nolis longa ferae bella Numantiae], [w:] tegoż, Wybór poezji, oprac. Jerzy Krókowski, tłum. Lucjan Siemieński, Wrocław 1971, s. 72–74.
  • Źródło: Michał Głowiński, Aleksandra Okopień-Sławińska, Janusz Sławiński, Zarys teorii literatury, Warszawa 1975, s. 281–284.
  • Źródło: Michał Głowiński, Aleksandra Okopień-Sławińska, Janusz Sławiński, Zarys teorii literatury, Warszawa 1975, s. 258–259.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida