Stan natury (Hobbes, Locke, Rousseau)

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Filozofia
Udostępnij

Tekst: Tomasz Mazur

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Rousseau Jean -Jacques, Rozprawa o nierówności, tłum. H. Elzenberg.
  • Locke John, Dwa traktaty o rządzie, [w:] , tłum. Z. Rau.
  • Thomas Hobbes, Elementy filozofii, [w:] Barbara Markiewicz, Od Filozofów jońskich do Pascala. Wybór tekstów, Warszawa 1970.
  • Thomas Hobbes, Lewiatan, [w:] Barbara Markiewicz, Od Filozofów jońskich do Pascala. Wybór tekstów.
  • Hobbes Thomas, Lewiatan, tłum. C. Znamierowski, Warszawa 2005.