Stan przestrzegania praw mniejszości narodowych i etnicznych w wybranym państwie europejskim – raport

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Piotr Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2012, s. 280.
  • Źródło: Magdalena Dyras, Re-inkarnacje narodu. Chorwackie narracje tożsamościowe w latach dziewięćdziesiątych XX w., Kraków 2009, s. 18.
  • Źródło: Angelika Zanki, Relacja z konferencji „Mniejszości narodowe w Chorwacji – problem (nie)rozwiązany?”, dostępny w internecie: researchgate.net [dostęp 12.03.2021 r.].
  • Źródło: Minorities in Croatia. Report, 2003 r., dostępny w internecie: refworld.org [dostęp 12.03.2021 r.].
  • Źródło: Popis 2011 jer zemlju čine ljudi, 2011 r., dostępny w internecie: dzs.hr [dostęp 12.03.2021 r.].
  • Źródło: Konstytucja Republiki Chorwackiej z 22 grudnia 1990 r., dostępny w internecie: libr.sejm.gov.pl [dostęp 11.03.2021 r.].
  • Źródło: Konwencja ramowa o ochronie mniejszości narodowych sporządzona w Strasburgu dnia 1 lutego 1995 r., dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 12.03.2021 r.].