Stan przestrzegania praw mniejszości narodowych i etnicznych w wybranym państwie europejskim – raport

Szkoła ponadpodstawowa
Wiedza o społeczeństwie
Udostępnij

Bibliografia:

  • Sztompka Piotr, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2012.
  • Dyras Magdalena, Re-inkarnacje narodu. Chorwackie narracje tożsamościowe w latach dziewięćdziesiątych XX w., Kraków 2009.
  • Angelika Zanki, Relacja z konferencji „Mniejszości narodowe w Chorwacji – problem (nie)rozwiązany?”, dostępny w internecie: researchgate.net [dostęp 12.03.2021 r.].
  • Minorities in Croatia. Report, 2003 r., dostępny w internecie: refworld.org [dostęp 12.03.2021 r.].
  • Popis 2011 jer zemlju čine ljudi, 2011 r., dostępny w internecie: dzs.hr [dostęp 12.03.2021 r.].
  • Konstytucja Republiki Chorwackiej z 22 grudnia 1990 r., dostępny w internecie: libr.sejm.gov.pl [dostęp 11.03.2021 r.].
  • Konwencja ramowa o ochronie mniejszości narodowych sporządzona w Strasburgu dnia 1 lutego 1995 r., dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 12.03.2021 r.].