Stanowiska w sporze o uniwersalia

Tekst: Wojciech Ostrowski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Tadeusz Kotarbiński, O postawie reistycznej, czyli konkretystycznej, „Myśl Współczesna” 1949, s. 10.
  • Źródło: Bertrand Russell, Problemy filozofii, tłum. W. Sady, Warszawa 1995, s. 114.
  • Źródło: Bertrand Russell, Problemy filozofii, tłum. W. Sady, Warszawa 1995, s. 115.
  • Źródło: Krzysztof Jaworski, Czy liczby istnieją? Rekonstrukcja sporu o istnienie przedmiotów matematycznych, „Humanities and Social Science” 2018, nr XXIII, t. 25, s. 101.
  • Źródło: Kazimierz Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii, Warszawa 2008, s. 108–109.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida