Starogrecki ideał rycerza‑herosa na podstawie tekstu Marii Ossowskiej

Tekst: Dariusz Dybek

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Maria Ossowska, Ethos rycerski i jego odmiany, Warszawa 1986, s. 26.
  • Źródło: Maria Ossowska, Ethos rycerski i jego odmiany, Warszawa 1986, s. 25–30.