Stereotypy językowe na przykładzie języka polskiego

Tekst: Marcin Podlaski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Janusz Pelc, Różni Sarmaci i nie-Sarmaci, [w:] Barok – epoka przeciwieństw, Warszawa 1993, s. 224.
  • Źródło: Daria Chibner, Musimy nadać sarmatyzmowi kształt ponowoczesny, „Klub Jagielloński”, dostępny w internecie: https://klubjagiellonski.pl/2019/11/21/musimy-nadac-sarmatyzmowi-ksztalt-ponowoczesny/.
  • Źródło: Jacek Kaczmarski, Elekcja, [w:] Teksty wszystkie, Gdańsk 2014, s. 127.
  • Źródło: Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki, Warszawa 1989, s. 53–55.
  • Źródło: Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki, Warszawa 1989, s. 9–10.