Stosunek poety do społeczeństwa – Próby Cypriana Kamila Norwida

Tekst: Zbigniew Zając

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl

Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Szkolnym PWN

Bibliografia:

  • Źródło: Cyprian Norwid, dostępny w internecie: https://culture.pl/pl/tworca/cyprian-norwid.
  • Źródło: Janusz Maciejewski, Norwid a pozytywizm: rekonesans, „Pamiętnik Literacki” 1984, nr 75/3, s. 120–121.
  • Źródło: Sławomir Rzepczyński, Norwid i nowoczesność (perspektywa podmiotowości), „Colloquia Litteraria”, nr 2007, 2/3, s. 9.
  • Źródło: Jadwiga Puzynina, Poeta w twórczości Norwida, „Studia Norwidiana”, nr 2004–2005, s. 5.
  • Źródło: Jadwiga Puzynina, Poeta w twórczości Norwida, „Studia Norwidiana”, nr 2004–2005, s. 3.
  • Źródło: Cyprian Kamil Norwid, Próby.
  • Źródło: Sławomir Rzepczyński, Norwid i nowoczesność: perspektywa podmiotowości, „Colloquia Litteraria”, nr 2007, 2/3, s. 17.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida