Struktura sądownictwa administracyjnego w Polsce

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 14.05.2020 r.].
  • Źródło: Robert Suwaj, Sądowa kontrola działań administracji publicznej jako przejaw judycjalizacji postępowania administracyjnego, „Studia Prawnoustrojowe” 2009, nr 9, s. 199–214.
  • Źródło: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 20.04.2020 r.].