Struktura społeczna

Szkoła ponadpodstawowa
Wiedza o społeczeństwie
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Mysior Ryszard, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie” 2013, nr 1, t. 22.
  • Waldemar Furmanek, Nowa stratyfikacja społeczna wskaźnikiem przemian cywilizacyjnych, „Dydaktyka informatyki” 2016 r., dostępny w internecie: cejsh.icm.edu.pl [dostęp 8.10.2020 r.].
  • Encyklopedia PWN: Makrostruktura społeczna, dostępny w internecie: encyklopedia.pwn.pl [dostęp 1.10.2020 r.].
  • Encyklopedia PWN: Mikrostruktura społeczna, dostępny w internecie: encyklopedia.pwn.pl [dostęp 1.10.2020 r.].
  • Encyklopedia PWN: Polanie, dostępny w internecie: encyklopedia.pwn.pl [dostęp 1.10.2020 r.].
  • Arystoteles, Polityka, dostępny w internecie: biblioteka.kijowski.pl.
  • Lofland John, Lofland Lyn, Snow David, Anderson Leon, Analiza układów społecznych, Warszawa 2009.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida