Strukturalizm

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Szabelska Anna, „Via Mentis” 2012, nr 1/1.
  • Ruciński Brunon J., „Studia Philosophiae Christianae” 1971, nr 7/2.
  • Szabelska Anna, „Via Mentis” 2012, nr 1.
  • Deliège Robert, Historia antropologii, Warszawa 2011.
  • Strukowski-Kozień Wiesław, „Studia Socjologiczne” 1991, nr 1–2 (120–121).
  • Encyklopedia PWN: historyzm, dostępny w internecie: encyklopedia.pwn.pl [dostęp 30.06.2021 r.].
  • Encyklopedia PWN: strukturalizm, dostępny w internecie: encyklopedia.pwn.pl [dostęp 30.06.2021 r.].
  • Staszczak Zofia, Słownik etnologiczny, Warszawa-Poznań 1987.
  • Pomorska Krystyna, „Pamiętnik Literacki” 1963, nr 54/4.
  • Barnard Alan, Antropologia, Warszawa 2008.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida